Αρχική

Η άποψη σας

Είναι εύχρηστη η ιστοσελίδα της Δνσης; Βρίσκω εύκολα αυτό που ψάχνω;
 

Η Διεύθυνση μας

Συνδέσεις Μελών

Είσοδος μελώνΠώς να μας βρείτε

Δώστε διεύθυνση που βρίσκεστε και θα σχεδιάσουμε το πώς θα μας βρείτε
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, Powered by Joomla! Magento hosting directory
21-9-2020Πλήρωση κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών (Α΄&Β΄) Δ.Σ. της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Αναρτήθηκε απο τον/την Ζαφείρη Ήρα   
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 11:50

Προκηρύσσουμε τις κενούμενες θέσεις των Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε.Δυτικής Αττικής για υπόλοιπο θητείας ( έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών ) και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής  ( άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 ) κι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής  σχετική αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον ανήκουν οργανικά, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή   25 Σεπτεμβρίου 2020 ( και ώρα 15:00), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Tις κενούμενες θέσεις των Υποδιευθυντών των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π . Ε . Δυτικής Αττικής για υπόλοιπο θητείας ( έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχ ώ ν ) και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω  διατάξεων, δεν έχουν κριθεί υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής  ( άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 ) κι

επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να  υ π οβά λ ου ν στη  Δ ι εύ θυ νση  Π . Ε .

Δυτικής Αττικής   σχετι κή   α ί τη ση   υ π οψ η φι ότη τα ς συνοδευόμενη  από τα απαραίτητα  δικαιολογητικά,  για τη

 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, εφόσον ανήκουν οργανικά,

 

από την Δευτέρα  21 Σεπτεμβρίου μέχρι

 

και την Παρασκευή   25  Σεπτεμβρίου  2020 ( και ώρα 15:00),  προκειμένου  να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής:

1.   1ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (02 ΘΕΣΕΙΣ)

2.   3ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (01)

3.   7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(01)

4.   11ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (01)

5.   4Ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (01)

6.   3ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ(01)

7.   8Ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ (01)

8.   2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ (01)

9. 1ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (01)

10.  5Ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (01)

11. 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ (01)

12. 4ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ (01)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συνεδρίαση των Συλλόγων διδασκόντων για την επιλογή Υποδιευθυντών γίνεται με τη λήξη της προθεσμίας της διαδικασίας(25-9-2020) κι όχι νωρίτερα.

 

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 
ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕ 08, ΠΕ79 ΚΑΙ ΠΕ91
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 09:07

Καλούνται

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91 που  προσλήφθηκαν στις 18/9/2020, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα κενά που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έως τις 22/9/2020 και ώρα 18:00 μ.μ., είτε με φαξ στο 213 1600 847, είτε ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο ekpthema@dipe-dytik.att.sch.gr είτε (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ελευσίνα).

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης όλες τις ομάδες σχολείων που παρουσιάζουν κενά.

Η δήλωση  τοποθέτησης  εδώ

Τα λειτουργικά κενά  εδώ

 
Κενά Αναπληρωτών ΠΕ70 Γενικής Παιδείας
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 19:55

Καλούνται

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 Γενικής Παιδείας  να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα κενά που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες έως τις 22/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ., είτε με φαξ στο 213 1600 847, είτε ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο ekpthema@dipe-dytik.att.sch.gr είτε (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ελευσίνα).

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης όλες οι σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν κενά. Μπορούν επίσης να δηλωθούν σχολικές μονάδες που δεν εμφανίζουν κενά καθώς μπορεί να προκύψουν κενά κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων θεραπείας της Α΄φάσης.

Η δήλωση  τοποθέτησης  εδώ

Τα λειτουργικά κενά  εδώ

 
Διαβίβαση οδηγιών για τη διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19
Αναρτήθηκε απο τον/την Κωστακιώτη Αικατερίνη   
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 12:34

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το διαβιβαστικό εδώ

Το σχεδιάγραμμα εδώ

Οδηγίες προς τους Διευθυντές Εκπαίδευσης εδώ

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2020-2021
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 11:25

 

Συνημμένα θα βρείτε οδηγίες, διευκρινίσεις και έντυπα που σχετίζονται με την ανάληψη υπηρεσίας σας στις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2020-2021

Για τις οδηγίες πατήστε εδώ

Για το φύλλο ατομικών στοιχείων αναπληρωτή πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Για την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας πατήστε εδώ

Για την αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού πατήστε εδώ

Για την αίτηση καταβολής επιδομάτων τέκνων πατήστε εδώ

Για τη γενική αίτηση πατήστε εδώ

Για την αίτηση άδειας πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα/αιτήσεις σας πρέπει να έχουν ως ημερομηνία αυτήν της ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα κι όχι προγενέστερη.

 
ΚΕΝΑ ΖΕΠ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕ70 & ΠΕ30 (ΓΙΑ ΖΕΠ)
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 11:15

Καλούνται

οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 (για τμήματα ΖΕΠ) και τα μέλη ΕΕΠ ΠΕ30 (για τμήματα ΖΕΠ) που  προσλήφθηκαν στις 18/9/2020, να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους στα κενά που εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, έως τις 21/9/2020 και ώρα 20:00 μ.μ., είτε με φαξ στο 213 1600 847, είτε ηλεκτρονικά αποκλειστικά στο ekpthema@dipe-dytik.att.sch.gr είτε (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ) σε έντυπη μορφή στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Αττικής (Ελευθερίου Βενιζέλου 82, Ελευσίνα).

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δηλωθούν κατά σειρά προτίμησης όλες οι σχολικές μονάδες που παρουσιάζουν κενά.

Η δήλωση  τοποθέτησης  εδώ

Τα λειτουργικά κενά  εδώ

 
Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Αναρτήθηκε απο τον/την Κωστακιώτη Αικατερίνη   
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 09:59

Οδηγίες προς Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-21

Η εγκύκλιος εδώ

 
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
Αναρτήθηκε απο τον/την ΔΙΠΕ Δυτικής Αττικής   
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 11:22

Η Εγκύκλιος εδώ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 6 από 176

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ

Μισθοδοσία

Αναζήτηση άρθρων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ελευθερίου Βενιζέλου 82
19200  Ελευσίνα
Τηλ:2131600 827, 2131600 842
Fax:2131600 847
mail@dipe-dytik.att.sch.gr