Αρχική Νομοθεσία Νόμοι-Εγκύκλιοι
Νόμοι - Εγκύκλιοι
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Π.Δ.Υ. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 2683)
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 12:41

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ.Π.Δ.Υ. ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 2683)

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ν. 2525
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 12:11

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου  ( Ν. 2525)

 
ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν. 3863/2010)
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011 19:18

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ν. 3863/2010)

 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π. Ν.2190)
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011 19:13

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Α.Σ.Ε.Π. Ν.2190)

 
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (N.3528/2007)
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011 18:59

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (N.3528/2007

 
ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 1566/85
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011 18:54

ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 1566/85

 
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (Ν.1224-82)
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011 18:47

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ (1982)

 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2008)
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2011 18:34


ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ΄ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2008)

 
Μεταφορά μαθητών
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Κυριακή, 29 Μαΐου 2011 23:50

Η αρμοδιότητα για την μεταφορά των μαθητών μεταφέρεται την 1η Ιουλίου 2011 από τις περιφέρειες στους δήμους

 
Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Κυριακή, 29 Μαΐου 2011 23:38

Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας

 
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων, που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την επιλογή των νέων διευθυντών σχολικών μονάδων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

 

Περισσότερα...
 
Το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο:θεσμικό πλαίσιο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 00:00

Το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο:θεσμικό πλαίσιο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ,Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" και άλλες διατάξεις

 
Η Νομοθεσία για την Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τρίτη, 10 Μαΐου 2011 00:00

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
Το ΦΕΚ για συγχωνεύσεις και καταργήσεις Σχολικών Μονάδων
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Δευτέρα, 02 Μαΐου 2011 00:00

Το ΦΕΚ για συγχωνεύσεις και καταργήσεις Σχολικών Μονάδων

 
Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 00:46

Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης:

 
Το σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011 00:37

Σχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις

 
Ολοήμερα Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011 02:25

Ολοήμερα Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο?
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος
στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής
1η ώρα: 12.50΄ ? 13.30΄ (40΄)
13.30΄ ? 13.55΄ (25΄) γεύμα ? διάλειμμα
2η ώρα: 13.55΄? 14.30΄ (35΄)
14.30΄ ? 14.40΄ (10΄) διάλειμμα
3η ώρα: 14.40΄ ? 15.15΄ (35΄)
15.15΄ ? 15.25΄ (10΄) διάλειμμα
4η ώρα: 15.25΄ ? 16.00΄ (35΄)
2. Διδακτικά αντικείμενα
? Μελέτη ? Προετοιμασία
? Αθλητισμός ? Προσαρμοσμένες Αθλητικές Δραστη?
ριότητες.
? Μουσική ? Μουσικοκινητική Αγωγή
? Θεατρική Αγωγή ? Δραματική τέχνη στην Ειδική
Αγωγή
? Χορός ? Χοροθεραπεία ? Ρυθμική αγωγή.
? Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή
? Εικαστικά

 
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011 20:22

Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άδειες  μητρότητας κύησης /λοχείας  Κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές

1.2 μήνες άδεια κύησης και 3 μήνες άδεια λοχείας. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια προσαυξάνεται κατά 2 μήνες. Σε περίπτωση πολύδημης κύησης,η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

α. Άρθρο 52 του 3528/2007

β. Άρθρο 18 του Ν.3801/2009

2. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ειδικής θεραπείας χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας μετά την εξάντληση της αναρρωτικής  και μέχρι την έναρξη της  άδειας  κύησης.

 
Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Εκκαθαριστές
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010 01:37

 

Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης,αλλά και του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των Σχολικών Συμβούλων της περιοχής αρμοδιότητάς τους

 
Υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010 01:56

Υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

 
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς 19 Μαΐου 2010
Αναρτήθηκε απο τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο   
Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010 01:52

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια,συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3842/2010.

 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 2

Χάρτες Σχολείων Δυτ. Αττικής

Ο χάρτης των Δημοτικών εδώ

Ο χάρτης των Νηπιαγωγείων εδώ